Emlak Haberleri

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Değişikliği yayımlandı!

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Değişikliği yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 01 Aralık 2023 tarih ve 32386 sayılı Resmi Gazete ile Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Değişikliği yayımladı.

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Değişikliği yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 01 Aralık 2023 tarih ve 32386 sayılı Resmi Gazete ile Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik Değişikliği yayımladı.

MADDE 1

28/9/2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Komisyon kararı üzerine, Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam üzerinden doğruluğu teyit edilebilecek şekilde karekodlu tasarım gözetmenliği belgesi düzenlenir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak, “1/1/2025” ibaresi “1/1/2026” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine D-1.4.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D-1.4.2- 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında hasarlı olarak tespit edilen yapıların ıslahı amacıyla D.1.4.1’e göre yapılacak uygulamalarda, BYS≥3 olan binalar için; ilgili alanda yüksek lisans yapmış olup en az bir binanın güçlendirme projesini yapmış olan asgari 5 yıl mesleki tecrübeyi haiz inşaat mühendislerinden veya 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan inşaat mühendislerinden, Bakanlıktan izin alınmaksızın geçici sicil ile hizmet alınabilir.”

MADDE 4

Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 1/6/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-1.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ