Emlak Haberleri

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 18 Mart 2018 Pazar gün ve 30364 Mükerrer sayılı Resmi Gazete‘de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1- Amaç ve kapsam

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

2- Dayanak

(1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

3- Uygulanacak esaslar

(1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

4- Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

(1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

5- Yürürlük

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

6- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yürütme

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK; Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 Pazartesi tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-2.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ