Emlak Haberleri

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16/03/2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete’de Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ

1- Amaç ve kapsam

(1) Bu Tebliğin amacı, CEM I-Portland çimentosu yerine çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların (CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V ve benzeri) kullanımını teşvik etmek ve kamu yapım işi sözleşmeleri ile çimento içerikli mal alımı ihalelerinde belirlenen sınırlamaları tanımlamaktır.

2- Dayanak

(1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3- Tanımlar

(1) Bu Tebliğde geçen;

  • a) CEM I-Portland çimentosu: İçeriğinde en az %95 oranında klinker ve en fazla %5 mineral katkı içeren geleneksel portland çimentosunu,
  • b) Klinker: Çimento üretiminde pişmiş kil ve kalkerin birleşiminden oluşan iri taneli malzemeyi,
  • c) Klinker/çimento oranı: Çimentonun içeriğindeki klinker miktarının çimento miktarına oranını,
  • ç) Yeşil çimentolar: CEM I-Portland çimentosu haricinde TS EN 197-1 standardında yer alan ve/veya içeriğinde %95’ten daha az klinker ve %5’ten daha fazla mineral katkı içeren ve içeriğine eklenen (kalker, silis dumanı, uçucu kül, puzolan ve benzeri) mineral katkılara göre kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan çimentoları,

ifade eder.

4- Uygulama

(1) Çevresel sürdürülebilirlik ve teknik üstünlükleriyle ön plana çıkan yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla;

  • a) 1/1/2025-31/12/2029 tarihleri arasında kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,80 olarak,
  • b) 1/1/2030 tarihinden itibaren kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı en fazla 0,75 olarak,

sınırlandırılmıştır.

5- Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

6- Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Çimento Çeşitleri

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ye dayandırdığı verilere göre Çimento Çeşitleri, Çimentoların Karakteristik Değerlerle Verilen Mekanik ve Fiziksel Özellikleri, 1 m3 harçta kullanılacak malzeme miktarı ve I. Grup harçtan II. Grup Harç Yapılması bilgileri şu şekildedir;

Çimento Çeşitleri
Çimentoların Karakteristik Değerlerle Verilen Mekanik ve Fiziksel Özellikleri
1 m3 harçta kullanılacak malzeme miktarı
I. Grup harçtan II. Grup Harç Yapılması

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240316-3.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ