Emlak Haberleri

2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yayımlandı!

2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yayımlandı!

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 20 Şubat 2024 tarih ve 32466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1- Yapı yaklaşık birim maliyetleri

(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (yüzde 15) ile yüklenici kârı (yüzde 10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI / Yapının Birim Maliyeti (BM) TL/m²

 • I. SINIF YAPILAR
  • A GRUBU YAPILAR / 1.450,00 TL/m²
   1. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar)
   2. Basit kümes ve basit tarım yapıları
   3. Yumuşak plastik örtülü seralar
   4. Mevcut yapılar arası bağlantı – geçiş yapıları
   5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar
   6. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
   7. Gölgelikler – çardaklar
   8. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
   9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
   10. Bu gruptakilere benzer yapılar.
  • B GRUBU YAPILAR / 2.100,00 TL/m²
   1. Cam veya sert plastik örtülü seralar
   2. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
   3. Kâgir ve betonarme su depoları
   4. İş yeri depoları
   5. Bu gruptakilere benzer yapılar.
 • II. SINIF YAPILAR
  • A GRUBU YAPILAR / 3.500,00 TL/m²
   1. Kuleler, ayaklı su depoları
   2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
   3. Kayıkhane
   4. Bu gruptakilere benzer yapılar.
  • B GRUBU YAPILAR / 5.250,00 TL/m²
   1. Şişirme (Pnömatik) yapılar
   2. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
   3. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
   4. Tarımsal endüstri yapılara (Tek katlı, prefabrik, beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
   5. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
   6. Jeoloji, botanik ve tema parkları
   7. Mezbahalar
   8. Bu gruptakilere benzer yapılar.
  • C GRUBU YAPILAR / 7.750,00 TL/m²
   1. Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
   2. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
   3. Bu gruptakilere benzer yapılar.
 • III. SINIF YAPILAR
  • A GRUBU YAPILAR / 12.250,00 TL/m²
   1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
   2. Katlı garajlar
   3. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
   4. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)
   5. Basımevleri, matbaalar
   6. Soğuk hava depoları
   7. Konutlar (üç kata kadar – üç kat dâhil – asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
   8. Akaryakıt ve gaz istasyonları
   9. Kampingler
   10. Semt postaneleri
   11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
   12. Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları
   13. Bu gruptakilere benzer yapılar.
  • B GRUBU YAPILAR / 14.400,00 TL/m²
   1. Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları
   2. Gençlik merkezleri, halk evleri
   3. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
   4. Temel eğitim okulları
   5. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
   6. Jandarma ve emniyet karakol binaları
   7. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
   8. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
   9. 150 kişiye kadar cezaevleri
   10. Fuarlar
   11. Sergi salonları
   12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
   13. Marinalar
   14. Gece kulübü, diskotekler
   15. Misafirhaneler, pansiyonlar
   16. Bu gruptakilere benzer yapılar.
 • IV. SINIF YAPILAR
  • A GRUBU YAPILAR / 15.300,00 TL/m²
 1. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları
 2. Poliklinikler
 3. Liman binaları
 4. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri ve benzeri)
 5. İlçe belediyeleri
 6. 150 kişiye geçen cezaevleri
 7. Kaplıcalar, şifa evleri ve benzeri termal tesisleri
 8. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
 9. Aqua parklar
 10. Entegre sanayi tesisleri
 11. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
 12. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
 13. Büyük alışveriş merkezleri
 14. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
 15. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’den az yapılar)
 16. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
 17. Bu gruptakilere benzer yapılar
 • B GRUBU YAPILAR / 17.400,00 TL/m²
  1. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
  2. İl tipi belediyeler
  3. İl tipi idari kamu binaları
  4. Metro istasyonları
  5. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
  6. Büyük postaneler (merkez postaneleri)
  7. Otobüs terminalleri
  8. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
  9. Banka binaları
  10. Normal radyo ve televizyon binaları
  11. Özelliği olan genel sığınaklar
  12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² ~ 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi ve benzeri)
  13. Bu gruptakilere benzer yapılar.
 • C GRUBU YAPILAR / 18.700,00 TL/m²
  1. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
  2. Bakanlık binaları
  3. Yüksek öğrenim yurtları
  4. Arşiv binaları
  5. Radyoaktif korumalı depolar
  6. Büyük Adliye Sarayları
  7. Otel (3 yıldızlı) ve moteller
  8. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
  9. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
  10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası – 30,50 m dâhil yapılar)
  11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dâhil yapılar)
  12. Bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR

 • A GRUBU YAPILAR / 21.300,00 TL/m²
 1. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları
 2. Orduevleri
 3. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m² üzerindeki özel konutlar
 4. Borsa binaları
 5. Üniversite kampüsleri
 6. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
 7. Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar (Konutlar dâhil)
 8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market ve benzeri bulunan)
 9. Bu gruptakilere benzer yapılar.
  • B GRUBU YAPILAR / 22.250,00 TL/m²
 1. Kongre merkezleri
 2. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
 3. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
 4. Hastaneler
 5. Havalimanları
 6. İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)
 7. Oteller (4 yıldızlı)
 8. Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
 9. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR / 24.300,00 TL/m²

 1. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
 2. Müze ve kütüphane kompleksleri
 3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR / 26.800,00 TL/m²

 1. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
 2. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
 3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

2- Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

(1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2024 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2024 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

(4) Bu Tebliğde yer alan yapıların birim metrekare maliyetleri, asgari mahal listesine göre belirlenen yapı malzemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca, Tebliğdeki yapı yaklaşık birim maliyetlerinin tespitinde; yapının bulunduğu arsa bedeli, çevre düzenlemesi (peyzaj, bahçe sulama, yağmur suyu drenaj, çevre aydınlatma, ihata duvarı, ada içi yollar ve benzeri), altyapı (zemin iyileştirme, bina dışı; elektrik, içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, internet, haberleşme ve benzeri) giderler dahil edilmemektedir.

3- Yürürlük

(1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4- Yürütme

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240220-2.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ