Emlak Haberleri

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Resmî Gazete’de Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 22/02/2024 tarihli ve 32468 sayılı Resmî Gazete’de Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 1- 

11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Betonarme yapıların beton deneylerinin izlenmesine yönelik kullanılacak etiket bedelleri ile betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin taze beton, sertleşmiş beton (karot) ve betonarme çeliği deney bedelleri yapı müteahhidi tarafından karşılanır. Bu kapsamda yapı müteahhidi ile laboratuvar kuruluşu arasında Ek-10’da yer alan sözleşme akdedilir. Betonarme yapılar dışında kalan diğer yapıların taşıyıcı sistemine ilişkin deney bedelleri, yapı denetimi hizmet bedeline dahildir.

(2) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidinden yaptırılması istenilen muayene ve deneyler belgelendirilir. Laboratuvarlar tarafından, betonarme yapıların taşıyıcı sistemine ilişkin muayene ve deneyler ayrı ayrı faturalandırılır. Yapı müteahhidi tarafından betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin deneylerin fatura tutarı kadar bedel laboratuvar kuruluşunun hesabına aktarılır. Laboratuvarlar tarafından betonarme yapılar dışında kalan diğer yapıların her bir hakedişe konu yapı bölümündeki taşıyıcı sistemine ilişkin muayene ve deneyler ayrı ayrı faturalandırılır. Yapı denetim kuruluşları tarafından betonarme yapılar dışında kalan diğer yapıların taşıyıcı sistemine ilişkin muayene ve deneylerin faturaları ilgili hakediş ekine konulur ve fatura tutarı kadar bedel hakediş tahakkuka bağlandıktan sonra laboratuvar kuruluşunun hesabına aktarılır.”

MADDE 2- 

Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin başlığı “Birim fiyatlar ve etiket bedelleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce yapı denetimi hizmet sözleşmeleri imzalanarak sözleşmesi devam eden betonarme yapılarda, Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) kapsamında alınacak numuneler tamamlanıncaya kadar beton deneylerinin izlenmesine yönelik kullanılacak etiket bedelleri ve betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin taze beton, sertleşmiş beton (karot) ve betonarme çeliği deney bedelleri yapı denetimi hizmet bedeline dahildir.”

MADDE 3- 

Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinin Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az %20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde bu durumdaki her bir il için 4 adede kadar daha, en az %5’inin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde bu durumdaki her bir il için 2 adede kadar daha 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen o ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı olmak üzere Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilir.”

MADDE 4- 

Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-10 eklenmiştir.

MADDE 5- 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240222-1.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ