Emlak Haberleri

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu değişiklik beraberinde ne getirdi?

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 06/04/2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu değişiklik beraberinde ne getirdi?

MADDE 1

2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler ve aynı maddenin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa veya 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre hak sahibi olan kişilere ait aynı köy veya mezranın yerleşik alanı ve civarındaki işler tek iş olarak değerlendirilir. Aynı ihale veya sözleşme kapsamındaki kamu işleri tek iş olarak değerlendirilir.”

“Kamu yatırımı niteliğindeki işlerde, ilgili idaresince şantiye şefi niteliğindeki teknik personel için belirlenen deneyim koşulları uygulanır.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 31/12/2025 tarihine kadar; 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan 1.500 m², 2.500 m² olarak ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan 4.500 m², 5.000 m² olarak uygulanır.

(4) 7 nci maddenin onuncu fıkrasının birinci cümlesi 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Afet bölgesinde uygulama

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 31/12/2025 tarihine kadar, aynı ilçe sınırları içerisinde aynı şantiye şefi tarafından üstlenilen yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen işlerin toplamı 1.250 metrekareye kadar tek iş olarak değerlendirilir. Bu uygulama aynı anda sadece tek ilçedeki işler için yapılabilir. Bu fıkra hükmü ile 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi hükmü birlikte uygulanmaz.”

MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Peki, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği beraberinde ne getirdi?

Söz konusu değişiklik ile birlikte 31 Aralık 2025 tarihine kadar Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik uygulaması şu şekilde devam edecek;

1. Toplam İşler Adedi;

Şantiye Şefi aynı anda aşağıdaki kadar işi üstlenebilecek;

  • a) 2.500 m2’yi geçmeyen 4 işi,
  • b) 5.000 m2’yi geçmeyen 3 işi,
  • c) 7.500 m2’yi geçmeyen 2 işi,
  • d) 7.500 m2’yi geçen 1 işi

2. Deneyim Şartı;

Artık Şantiye Şeflerinin proje üstlenmelerinde deneyim şartı aranmamaktadır. Zira söz konusu tarihe kadar İş Bitirmeye bakılmaksızın 1. Maddedeki Toplam İşler Adedi kadar şantiyede sorumluluk üstlenebilecekler.


3. Deprem Bölgesine özel Geçici Madde;

6 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 31/12/2025 tarihine kadar, aynı ilçe sınırları içerisinde aynı şantiye şefi tarafından üstlenilen yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen işlerin toplamı 1.250 metrekareye kadar tek iş olarak değerlendirilir.

Bu uygulama aynı anda sadece tek ilçedeki işler için yapılabilir. Bu fıkra hükmü ile sadece Afet Bölgelerinde 1. Toplam İşler Adedi hükmü birlikte uygulanmaz. Yani 1 Şantiye Şefi 250 m2’den 20 adet Şantiye Şefliğini üstlenebilir.

Bu yönetmelik değişikliğinin olumlu ve olumsuz yanlarını birlikte müşahede edeceğiz.

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ile ilgili ilk izlenimlerim

Bu makalede asrın felaketi olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri ile ilgili ilk izlenimlerimi ele aldım.

Saygı ve sevgilerimle,
İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri ile ilgili ilk izlenimlerim

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240406-15.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ