Emlak Haberleri

Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı!

Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı

18 Aralık 2022 tarihli ve 32047 sayılı Resmi Gazete‘de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1- Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Amaç 

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüm planlı ve plansız alanlarda inşa edilecek her tür yapının temel ve/veya bodrum katlarının inşaatı için yapılacak kazılarda, gerek statik yükler gerekse deprem yükleri altında, kazı destek yapılarının tasarımı, projelendirilmesi ve uygulama için uyulması gerekli kuralları, asgari gereklilikleri ve esasları belirlemektir.

2- Kapsam 

(1) Bu Yönetmelik; kazı çukurlarının stabilitesinin sağlanması için yapılacak destek yapıları ile ilgili genel esasların belirlenmesi, bu kapsamdaki projelendirme, geoteknik analizlerde uyulacak genel şartlar ile yaygın olarak uygulanmakta olan destek yapısı tipleri ile ilgili genel bilgileri, uygulama esaslarını, kazı destek yapılarının aletsel ölçümlerle ve gözlemsel olarak izlenmesini ve perfomansının değerlendirilmesi kriterleri ile kazı destek yapılarının projelendirme, uygulama ve kontrol aşamalarında görev alacak geoteknik sorumlular ve kontrol teşkilatı ile ilgili uygulama sırasında herhangi bir problemle karşılaşılması halinde izlenecek yol ve alınacak tedbirlerle ilgili hususları kapsar.

(2) Kütle hareket riskleri açısından uygun olmayan alanlar, resmî kurumlarca belirlenmiş heyelan bölgelerindeki inşaat ve kazılar ile şevli kazılar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

3- Dayanak

(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 105 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4- Uygulanacak esaslar

(1) Bina ve bina türü yapıların kazılarında yapılacak kazı destek yapılarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları uygulanır.

(2) Kazı ve imalat koşullarının benzerlik gösterdiği durumlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygunluk görüşü ile Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları, bina ve bina türü yapılar dışındaki uygulamalar için referans verilebilir.

5- Yürürlük

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

6- Yürütme

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. 

Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları için tıklayınız

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221218-2.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ