Emlak Haberleri

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı!

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı!

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete‘de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 1- 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tapulama veya kadastro sonucu üretilen sayısal nitelikte olmayan haritalar ile bu haritalar üzerinde sonradan yapılan değişiklik işlemleri sonucu oluşan haritaların sayısallaştırma işlemleri ve sayısallaştırma işlemi sırasında tespit edilen sınırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplamadan kaynaklanan hataların giderilmesi işlemleri ile iyileştirme ve dönüşüm alanı kapsamında yapılacak iş ve işlemleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.“ı) Arşiv onaylı koordinat: Tesis kadastrosu, güncelleme, sayısallaştırma gibi kadastro çalışmalarında ya da sonrasında imar uygulaması, toplulaştırma, ifraz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF, ED50, LOKAL) olarak üretilen, yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanmış olan ve pafta zemin uyumu bulunan TUREF sistemine dönüştürülmüş/dönüştürülecek parsellerin koordinatlarını,i) İyileştirme ve dönüşüm alanı: 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve kadastro teknik mevzuatına göre düzenlenmiş haritalarda, nokta konum doğruluğu ve yüzölçümü yanılma sınırı içinde olan parsellerde dönüşüm parametresi ile geçici koordinatların iyileştirilmesi ve dönüştürülmesini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“(5) Arşiv onaylı koordinatlı parseller ile iyileştirme ve dönüşüm alanı kapsamında kaldığı tespit edilen parseller sayısallaştırma çalışmasına alınmaz.(6) Bu madde kapsamında yapılacak planlama çalışmasında tescilli parsellerin üretim yöntemi dikkate alınarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre 1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalardan uygun olanı karar destek sürecinde altlık olarak kullanılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre 1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal ortofoto haritalar, üretim tarihinden sonra değişiklik işlemleriyle tescil edilen parseller de dikkate alınarak güncel zemin alımına ilişkin harita olarak kullanılır. Sayısallaştırmaya konu parsellerin nokta konum doğruluğu içerisinde uyumlu olan noktalarında ortofoto haritasındaki koordinatları esas alınır. Uyumsuz olan noktalarda ise arazi çalışması dahil, inceleme sonucunda tespit edilen hatalar bu Yönetmelik kapsamında düzeltilir.”“(11) İyileştirme ve dönüşüm yöntemine göre çalışılan parsellerde; bu çalışma kapsamında düzenlenecek kroki, koordine özet çizelgesi ve yüzölçüm hesap cetveli ile gerekiyorsa ada/parsel değişim tablosu elektronik ortamda düzenlenir ve çıktısı alınarak görevlendirilen ekip tarafından kontrolleri yapılarak imza altına alınır. Bunlar dışında bu Yönetmeliğin askı ilanı da dahil olmak üzere diğer hükümleri uygulanmaz.(12) İyileştirme ve dönüşüm çalışması kapsamında çalışılan parsellerde; arşiv onaylı koordinat tanımına uygun olanlar arşiv onaylı koordinat niteliğinde, diğerleri iyileştirilmiş koordinat olarak alınarak elektronik imza ile veri onayı yapılır.(13) İyileştirme ve dönüşüm çalışması kapsamında çalışma yapılan alanlardaki hesaplanan yüzölçümü ile tapu yüzölçümü arasındaki yanılma sınırı içerisindeki farklarda; pafta, zemin, ortofoto ve benzeri verileri ile değerlendirilerek vektörizasyon işlemleri iyileştirilerek tapu yüzölçümü esas alınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Sayısallaştırma çalışmalarında sınırlandırma, ölçü veya tersimat hatası tespit edilerek düzeltilmiş parsellerdeki yüzölçümü farklarında yeni hesaplanan yüzölçümü esas alınır. Ancak, sayısallaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ve yanılma sınırı dışında kalan hatalı yüzölçümleri sayısallaştırma ekibi tarafından büroda ve arazide yapılacak inceleme sonucunda sayısal hale getirilir. Yapılan çalışmaların sonucu 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre ilan edilir. İlan süresince dava açılmayan yüzölçümü düzeltmesi yapılan taşınmaz malların kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır.”

MADDE 6- Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür. 

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-2.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

Bu yazı, konutpiyasasi.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

Yazımız, ofisprojeleri.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ