Emlak Haberleri

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı!

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazete ile İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2022 tarihli ve 31955 sayılı Resmi Gazete ile İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

MADDE 1- 

2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) değişim oranına göre” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “asgarî ücretteki değişme oranlarına göre Türkiye İstatistik Kurumuna” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) değişim oranına göre”  şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“

Ancak, Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelere, kendilerine tahsis edilen taşınmazların bedellerini sözleşme aşamasında peşin olarak ödemek istemeleri hâlinde, borçlandırma bedeli üzerinden yüzde altmış beş oranında indirim yapılır. Bu durumdaki ailelerin varsa İskân Gelir Hesabına yatırdıkları kamulaştırma bedelleri sözleşme tarihi itibarı ile güncellenerek indirim uygulanmış borç bedeli üzerinden mahsuplaştırılır, fazlası varsa iade edilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ödemesiz süre içerisinde borcun peşin olarak kapatılmak istenmesi halinde ise Ek-1’de yer alan indirim oranları, sözleşme tarihi ilk ay kabul edilmek suretiyle borcun kapatıldığı tarihe kadar geçen sürenin karşılığındaki oran nispetinde uygulanır. Bu durumda yatırılmış olan kamulaştırma bedelleri sözleşme tarihine kadar güncellenir, sözleşme tarihi itibarıyla borç bedeli ve kamulaştırma bedeli güncellemeden mahsuplaştırma yapılır.”

“Hak sahipliği iptal edilen ailelerin varsa yatırdıkları kamulaştırma bedelleri güncellenerek iade edilir.”

MADDE 3- 

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Tespit edilen rayiç bedele hak sahibi sayısının 2/3’ünden fazlasının itirazı olması durumunda, Bakanlık görüşü alınmak suretiyle 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş iki adet gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedelin ortalaması alınarak da rayiç bedel tespiti yapılabilir.”

MADDE 4- 

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 

Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 6- 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- 

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. 

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220916-6.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

Bu yazı, konutpiyasasi.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

Yazımız, ofisprojeleri.com internet sayfasında da tarafımızdan yayınlanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ