Emlak Haberleri

BETAM, sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü 2024 Ocak Raporunu paylaştı!

BETAM, sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırladığı sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü 2024 Ocak raporunu paylaştı. Buna göre reel fiyatlarda düşüş 6 ayı buldu.

sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü 2024 Ocak raporu

BETAM, sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırladığı sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü 2024 Ocak ayı raporunu paylaştı. Buna göre reel fiyatlarda Türkiye’de düşüş 6 ayı buldu.

Türkiye genelinde ve üç büyük ilde kasımdan aralığa cari satılık konut fiyatlarında artışın aylık enflasyondan daha düşük olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azalmıştır. Reel fiyatlardaki düşüş altı aydır devam etmektedir. Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı;

 • ülke genelinde yüzde 0,2’ye,
 • Ankara’da yüzde 12,9’a gerilemiştir.
 • İstanbul’da ise yıllık reel fiyattaki düşüş devam etmiş ve bu oran yüzde 6,1 olmuştur.
 • İzmir’de de uzun bir aradan sonra ilk kez yıllık reel fiyat azalmıştır (yüzde 0,4).

Diğer bir ifadeyle bu iki ilimizde ortalama reel fiyat geçen yıldan daha düşüktür. Cari konut fiyatlarındaki artış oranı da azalmaktadır. Cari fiyatlarda yıllık artış oranı kasıma kıyasla ülke genelinde 5,5 puan azalarak yüzde 65,1’e düşmüştür. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 26.093 TL olmuştur. Satılık konut ilan m2 cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak;

 • İstanbul’da yüzde 54,8,
 • Ankara’da yüzde 86 ve
 • İzmir’de yüzde 64 olmuştur.

Ortalama satılık konut m2 fiyatları;

 • İstanbul’da 36.111 TL,
 • Ankara‘da 19.608 TL ve
 • İzmir’de 29.404 TL’dir.

Konut talebi endeksi kasıma kıyasla yüzde 5,5 artmıştır. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde azalmıştır. Hem ilan hem satılan konut sayılarında azalma söz konusudur. Gösterge oranda azalma satılan konut sayısının ilan sayısından daha fazla azalmasının sonucudur. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da artarken İzmir’de azalmıştır. Bu gelişmeler satılık konut piyasasında durgunlaşma sinyalleri olarak yorumlanabilir.

I- Satılık Konut Piyasası Görünümü 2024 Ocak raporu Satış fiyatları analizi

Reel konut fiyatında düşüş devam ediyor

2020 Mayıstan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi (2017=100) önceki beş ayda olduğu gibi aralıkta da gerilemiştir (Şekil 1). Reel konut fiyat endeksi aralıkta kasıma kıyasla 2,7 puanlık azalışla 186,4 olmuştur. Kasımdan aralığa enflasyon oranı yaklaşık yüzde 2,9 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1,4’te kalmıştır. Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar azalmaktadır.

Şekil 1: Türkiye genelinde reel konut fiyat endeksi (2017 Eylül=100)  

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Reel satış fiyatında düşüş üç büyükşehirde de devam ediyor

Önceki beş ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde aralık ayında da düşmüştür (Şekil 2). Kasımdan aralığa reel konut fiyatı;

 • İstanbul’da 2,5 puan,
 • Ankara’da 3,5 puan,
 • İzmir’de ise 3,1 puan azalmıştır.

Aralıkta reel konut fiyat endeksi (Eylül 2017=100);

 • İstanbul’da 182,9,
 • Ankara’da 208,1,
 • İzmir’de ise 189,1 olmuştur.
Şekil 2: Üç büyük ilde reel satılık fiyatları (2017 Eylül=100)

II -Konut piyasası arz-talep analizi

Konut arzı ülke genelinde ve üç büyükşehirde azaldı

Şekil 6 ülke genelinde ve üç büyükşehirde satılık konut arzının ölçütü olarak kullandığımız satılık ilan sayısının seyrini göstermektedir. Satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde azalmıştır. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla;

 • ülke genelinde yüzde 4,8 (810.704’ten 771.564’e),
 • İstanbul’da yüzde 4,5 (215.759’dan 205.944’e),
 • Ankara’da yüzde 2,5 (81.614’ten 79.555’e),
 • İzmir’de yüzde ise 6,9 (59.558’den 55.449’a)

düşmüştür.

Şekil 6: Türkiye ve üç büyük ilde satılık ilan sayısı (adet)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Konut talebinde 4 aylık düşüşün ardından yükseliş

Şekil 7, ülke genelindeki konut talebinin seyrini göstermektedir. Konut talebi göstergesi, 6 farklı verinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu veriler; ilanların görüntülenme sayısı, ilanların favoriye eklenme sayısı, ilan sahiplerine gönderilen toplam mesaj sayısı, sahibinden.com uygulaması üzerinden yapılan toplam telefon araması sayısı, Google Analytics’ten edinilen sahibinden.com mobil ve web platformlarında satılık emlak kategorisine ve ilgili aya ait kullanıcı ve sayfa görüntüleme sayılarından oluşmaktadır.

Konut talebi göstergesi oluşturulurken bu serilerin 2020 Şubat ayındaki değerlerinin her biri 100’e eşitlenmiş, diğer aylardaki değerleri ise buna göre oranlanarak hesaplanmıştır. Ardından bu göstergelerin ağırlıklı ortalaması alınarak yeni talep göstergesinin ilgili aydaki değeri hesaplanmıştır. Bu göstergenin 100 değeri 2020 Şubat’taki[1] konut talebini gösterirken bu göstergenin yükselmesi Şubat 2020’ye kıyasla talebin arttığını, düşmesi ise konut talebinin azaldığını belirtmektedir. Talep göstergesindeki artış ya da azalış oranı ise konut talebinin ne ölçüde değiştiği hakkında bilgi vermektedir.


[1]Arama sayılarına ait veri 2020 Şubat ayından itibaren mevcut olduğundan talep göstergesi bu tarihten sonraki dönemde hesaplanmıştır.

Şekil 7: Talep göstergesi (2020 Şubat=100)

2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert bir düşüş gösteren konut talebi temmuzdaki artıştan sonra kasıma kadar düşmüştür. Ancak konut talebi aralıkta kasıma kıyasla yüzde 5,5 artarak 93,6 olmuştur. Konut talebi geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 26,3 daha düşüktür.

Satılan konut sayısı ve ilan sayısı üç büyükşehirde azaldı

Şekil 10 üç büyük ildeki satılık konut ilan sayısını ve satılan konut sayısını göstermektedir. Hem satılık konut sayısı hem de satılan konut sayısı üç büyükşehirde azalmıştır. Satılık konut sayısı geçen aya kıyasla İstanbul’da yüzde 4,5 (215.759’dan 205.944’e), Ankara’da yüzde 2,5 (81.614’ten 79.555’e), İzmir’de ise yüzde 6,9 (59.558’den 55.449’a) oranında gerilemiştir. Satılan konut sayısı da üç büyükşehirde azalmıştır. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 16,8 (6.770’ten 5.634’e), Ankara’da yüzde 7 (2.526’dan 2.348’e), İzmir’de yüzde 23,8 (1.911’den 1.457’ye) oranında daha azdır. Azalışın boyutu İstanbul’da ve İzmir’de oldukça çarpıcıdır.

Şekil 10: Üç büyük ildeki satılan ve satılık konut sayısı (Bin adet)

sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Raporu özeti

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan “sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024” raporunu paylaştı.

Türkiye genelinde ve İstanbul’da ve İzmir’de kasımdan aralığa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları bu bölgelerde yükselmiştir. Öte yandan, Ankara’da kira artış oranı aylık enflasyon oranından düşük olduğu için bu ilimizdeki reel kira fiyatı azalmıştır. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke genelinde ve İstanbul’da beş, İzmir’de ise dört aydan sonra ilk kez yükselmiştir.

TMB İnşaat Sektörü Analizi Ocak 2024 raporu özeti

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Ocak 2024 Raporu’nda, yeni yüzyılda eski sorunlar, zorluklara rağmen gelen başarılar irdeleniyor.

2023, küresel ekonominin tüm aktörleri için zorlu; ancak, felaket senaryolarının gerçekleşmediği bir yıl olarak tamamlanmıştır. Pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizin yansımaları, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı sarsan etkileri, 2023 yılında başlayan Gazze Savaşı, küresel ticareti sekteye uğratan enerji, emtia ve tedarik zinciri sorunları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan gelir dağılımı eşitsizlikleri, iklim krizinin farklı yansımaları, giderek tırmanan jeopolitik gerilimler ve tüm bu sorunlar karşısında dünyanın farklı yerlerinde yapılan seçimlerde yükselen milliyetçi-muhafazakar politikalar yıla damgasını vurmuştur.

Ocak 2024 kira zam oranları belli oldu

TÜİK Aralık 2023 TÜFE verilerine göre, 12 aylık ortalama TÜFE artış oranı yüzde 53,86 olarak açıkladı. Bu artış oranı aynı zamanda, konutlarda ve işyerlerinde Ocak 2024 kira zam oranı olarak baz alınmaktadır. Zira mevzuata göre kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Dolayısı ile evini veya iş yerini kiraya veren gayrimenkul sahipleri, bu oranın üzerinde bir kira artışı yapamıyor.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://betam.bahcesehir.edu.tr/2024/01/sahibindex-satilik-konut-piyasasi-gorunumu-ocak-2024/

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ