Emlak Haberleri

BETAM, sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Raporunu paylaştı!

BETAM, sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Raporunu paylaştı. Buna göre Yıllık kira artışında düşüş devam ediyor.

sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Raporu özeti

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan “sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024” raporunu paylaştı.

Türkiye genelinde ve İstanbul’da ve İzmir’de kasımdan aralığa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları bu bölgelerde yükselmiştir. Öte yandan, Ankara’da kira artış oranı aylık enflasyon oranından düşük olduğu için bu ilimizdeki reel kira fiyatı azalmıştır. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke genelinde ve İstanbul’da beş, İzmir’de ise dört aydan sonra ilk kez yükselmiştir.

Reel fiyat gelişmelerine bağlı olarak reel fiyatlarda yıllık artış oranı;

 • ülke genelinde yüzde 13,5’e,
 • İstanbul’da yüzde 5,2’ye,
 • Ankara’da yüzde 52,7’ye,
 • İzmir’de ise yüzde 29,5’e

gerilemiştir.

Benzer şekilde, cari kira fiyat artış oranları da düşmektedir. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 87’ye gerilemiştir. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 132,7 TL’dir. Yıllık kira artış oranı;

 • İstanbul’da yüzde 73,3’e,
 • Ankara’da yüzde 151,6’ya,
 • İzmir’de ise yüzde 113,3’e

düşmüştür.

Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları;

 • İstanbul’da 173,3 TL,
 • Ankara’da 118,2 TL,
 • İzmir’de ise 145,5 TL’dir.

Kiralık konut talep göstergesi kasıma kıyasla yüzde 2,8 artmış, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 3,2 azalmıştır. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde ve İzmir’de düşerken İstanbul’da ve Ankara’da yükselmiştir. Bu düşüşün detayları incelendiğinde hem kiralık ilan sayısının hem de kiralanan konut sayısının azaldığı görülmektedir. Kiralanan konut sayısındaki azalışın daha yüksek olması sebebiyle bu oran geçen aya kıyasla gerilemiştir. Öte yandan, kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını ölçen, kapatılan kiralık ilan yaşı ülke genelinde ve üç büyükşehirde uzamıştır.

I- Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Kira fiyatları analizi

Reel kirada artış

Türkiye genelindeki reel kira endeksi (2017 Eylül=100) haziranda 216,2 ile zirve yaptıktan sonra temmuzdan itibaren azalırken beş aydan sonra aralıkta bir miktar artış göstermiştir. Kasımdan aralığa ortalama cari kira fiyatları yüzde 3,4 artarken TÜFE’nin aynı dönemde yüzde 2,9 artması sonucu reel kira fiyat endeksi[1] 0,8 puan artarak 175 olmuştur (Şekil 3). Buna göre 2017 Eylül ayındaki referans dönemine kıyasla ülke genelinde ortalama reel kira seviyesi yüzde 75 yukarıdadır (Şekil 1).

Şekil 1: Türkiye genelinde reel kira endeksi (2017 Eylül=100)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Reel kira İstanbul ve İzmir’de yükselirken Ankara’da düştü

Reel kira fiyat endeksi İstanbul’da İzmir’de beş aylık düşüşten sonra bir miktar artarken Ankara’da düşmeye devam etmiştir (Şekil 2). Endeks

 • İstanbul’da 1,8 puan,
 • İzmir’de 0,2 puan yükselmiş,
 • Ankara’da ise 3,7 puan düşmüştür.

Aralık ayının verilerine göre endeks;

 • İstanbul’da 177,7,
 • Ankara’da 231,4,
 • İzmir’de ise 192,9 olmuştur.

Bu gelişmeler reel ortalama kiranın referans dönemimiz olan 2017 Eylül’e kıyasla;

 • İstanbul’da yüzde 77,7
 • Ankara’da yüzde 131,4,
 • İzmir’de ise yüzde 92,9

oranında yüksek olduğunu göstermektedir.

Şekil 2: Üç büyük ilde reel kira endeksi (2017 Eylül=100)

Kaynak: sahibinden.com, Betam


[1]Reel fiyatlar 2017 Eylül ayı referans alınarak hesaplanmıştır. Bu değerin 100’den büyük (küçük) olması reel kira fiyatlarının referans döneme kıyasla yükseldiğini (düştüğünü) göstermektedir.

II- Kiralık konut piyasası arz-talep analizi

Kiralık konut arzı azaldı

Şekil 6, ülke genelinde ve üç büyükşehirde kiralık konut arzının ölçütü olarak kullandığımız kiralık ilan sayısının seyrini göstermektedir. Kiralık konut ilan sayısında geçen aya kıyasla;

 • ülke genelinde yüzde 5,1, (314.354’ten 298.378’e),
 • İstanbul’da yüzde 3,4 (103.563’ten 100.032’ye),
 • Ankara’da yüzde 5,9 (23.654’ten 22.251’e),
 • İzmir’de yüzde 5,5 (21.906’dan 20.703’e) azalış vardır.
Şekil 6: Türkiye ve üç büyük ilde kiralık ilan sayısı (adet)

Kiralık konut talebi arttı

Şekil 7, ülke genelindeki kiralık konut talebinin seyrini göstermektedir. Kiralık konut talebi göstergesi 6 farklı verinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu veriler; ilanların görüntülenme sayısı, ilanların favoriye eklenme sayısı, ilan sahiplerine gönderilen toplam mesaj sayısı, sahibinden.com uygulaması üzerinden yapılan toplam telefon araması sayısı, Google Analytics’ten edinilen sahibinden.com mobil ve web platformlarında kiralık emlak kategorisine ve ilgili aya ait kullanıcı ve sayfa görüntüleme sayılarından oluşmaktadır.

Kiralık konut talebi göstergesi oluşturulurken bu serilerin 2020 Şubat[1] ayındaki değerleri ayrı ayrı 100’e eşitlenmiş, diğer aylardaki değerleri ise buna göre oranlanarak hesaplanmıştır. Ardından bu göstergelerin ağırlıklı ortalaması alınarak yeni talep göstergesinin ilgili aydaki değeri hesaplanmıştır. Bu göstergenin yükselmesi konut talebinin arttığını, düşmesi ise konut talebinin azaldığını belirtmektedir. Talep göstergesindeki artış ya da azalış miktarı ise konut talebinin ne ölçüde değiştiği hakkında bilgi vermektedir.

Kiralık konut piyasasında talebin önemli bir özelliği de mevsimsel etkiye açık olmasıdır. Mevsimsel etki Şekil 7’de açıkça gözlemlenmektedir: Nisan ve Eylül ayları arasında artan talep, izleyen aylarda azalmakta, kış aylarında ise nispeten durağan bir seyir izlemektedir. Bahar ve yaz aylarında kiralık konut talebinde ortaya çıkan bu yükselişte tayinle il değiştirenlerin ve üniversite öğrencilerinin etkili oldukları düşünülebilir. Bu nedenle talep göstergesinde değişimler yorumlanırken mevsimsel etkiler göz önünde tutulmalıdır.

Kiralık konut talep göstergesi önceki üç ayın aksine arlıkta bir miktar yükselmiştir. Kiralık konut talep endeksi kasımdan aralığa yüzde 2,8 (148,1’den 152,1’e) artmıştır. Kiralık konut talebi geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 3,2 düşüktür.


[1]Arama sayılarına ait veri 2020 Şubat ayından itibaren mevcut olduğundan talep göstergesi bu tarihten sonraki dönemde hesaplanmıştır.

Şekil 7: Talep göstergesi (2020 Şubat=100)

Kiralık Konut Piyasası Görünümü Ocak 2024 Açıklamalar kutusu

GöstergeAçıklama
Kiralık m2 fiyatEmlak Endeksinden üretilmektedir:  Tabakalanmış Ortanca Fiyat yöntem uygulanmaktadır.  Öncesinde uç değer temizliği de yapılmaktadır. Hatalı girilen ilan fiyatları temizlenmektedir. (Hem fiyat hem metrekare verisi üzerinden temizlik yapılmaktadır.)
Kiralık adetAyın herhangi bir günü yayında olan tüm kiralık konut ilanları sayılmaktadır. İlan sayıları tekilleştirilmiştir.
Kiralanan / Top. KiralıkPay:(Kiralık) Kullanıcının kendi isteği ile o ay kapatılan ilan sayısı * (1- o ayki kiralık konut kategorisindeki “ilan satmaktan vazgeçtim yüzdesi”) Not: Otomatik kapatılan ilanlar (süresi dolan) dahil edilmemiştir. Kullanıcının kapattığı ilanlarda ise kullanıcılara ilanı neden kapattıklarına ilişkin bir anket yapılmaktadır. Bu anketin cevapları “sahibinden.com aracılığı ile kiraladım”, “sahibinden.com dışında kiraladım” ve “kiralamaktan vazgeçtim”dir. Bu ankete cevaplayanların sayısından “kiralamaktan vazgeçtim” seçilmiş olanlar düşülmüştür. Burada elde edilen sayı kiralanan konut sayısının bir göstergesi olmaktadır. Payda: Ayın herhangi bir günü yayında olan tüm kiralık konut ilanları sayılmaktadır.
Kiralık konut – Kapatılan ilan yaşı (gün)İlgili ayda kullanıcı tarafından kapatılmış kiralık konut ilanlarının (hala kapalı olmalı) yayında kaldığı gün sayısı toplamı/ tekil ilan sayısı (kullanıcı tarafından kapatılan). Örneklem seçiminde “çeyrekler arası açıklık” yöntemi kullanılmaktadır.

TMB İnşaat Sektörü Analizi Ocak 2024 raporu özeti

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Ocak 2024 Raporu’nda, yeni yüzyılda eski sorunlar, zorluklara rağmen gelen başarılar irdeleniyor.

2023, küresel ekonominin tüm aktörleri için zorlu; ancak, felaket senaryolarının gerçekleşmediği bir yıl olarak tamamlanmıştır. Pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizin yansımaları, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı sarsan etkileri, 2023 yılında başlayan Gazze Savaşı, küresel ticareti sekteye uğratan enerji, emtia ve tedarik zinciri sorunları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan gelir dağılımı eşitsizlikleri, iklim krizinin farklı yansımaları, giderek tırmanan jeopolitik gerilimler ve tüm bu sorunlar karşısında dünyanın farklı yerlerinde yapılan seçimlerde yükselen milliyetçi-muhafazakar politikalar yıla damgasını vurmuştur.

Ocak 2024 kira zam oranları belli oldu

TÜİK Aralık 2023 TÜFE verilerine göre, 12 aylık ortalama TÜFE artış oranı yüzde 53,86 olarak açıkladı. Bu artış oranı aynı zamanda, konutlarda ve işyerlerinde Ocak 2024 kira zam oranı olarak baz alınmaktadır. Zira mevzuata göre kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Dolayısı ile evini veya iş yerini kiraya veren gayrimenkul sahipleri, bu oranın üzerinde bir kira artışı yapamıyor.

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://betam.bahcesehir.edu.tr/2024/01/sahibindex-kiralik-konut-piyasasi-gorunumu-ocak-2024/

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ