Emlak Haberleri

Ahşap Binaların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Resmî Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ahşap Binaların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ahşap Binaların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 24/03/2024 tarihli ve 32499 sayılı Resmî Gazete’de Ahşap Binaların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Madde 1- Amaç

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- Kapsam

(1) Bu Yönetmelik; taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının birlikte kullanıldığı, bina türü yapıları kapsar.

Madde 3- Dayanak

(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Uygulanacak esaslar

(1) Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre tasarımı yapılan binalarda;

  • a) 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne ve 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
  • b) Yapım işlerinin denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yetkili ve sorumlu kişiler tarafından gerçekleştirilir.
  • c) Bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

Madde 5- Yürürlük

(1) Bu Yönetmelik 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Yürütme

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri, Şantiye Görüntüleri, Gayrimenkul Sektörü ve Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalında bulabilirsiniz.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalı

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240324-1.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ